Uzdrowisko Kudowa Zdrój

Uzdrowisko Kudowa Zdrój jest najdalej na południe położonym oddziałem Uzdrowisk Kłodzkich S.A .
Miasto położone jest na wysokości 390 – 400 m n.p.m., podobnie jak pobliskie miejscowości (Duszniki – Zdrój i Polanica – Zdrój) posiada klimat podgórski.
Miejscowość jest oparta o Góry Stołowe i Wzgórza Lewińskie, których zbocza stanowią naturalną barierę przed północnymi i północno – wschodnim wiatrem. Klimat jest tu zdecydowanie łagodniejszy niż na pozostałym obszarze Ziemi Kłodzkiej.

Właściwości klimatu wpływają bardzo korzystnie na szereg procesów: oddychanie i trawienie, krążenie krwi, sprawność układu mięśniowego i nerwowego. Dodatkowym czynnikiem moderującym są zwarte obszary leśne. Podstawowym bogactwem uzdrowiska są naturalne źródła wód mineralnych. Pierwsze udokumentowane zabiegi uzdrowiskowe odbywające się w Kudowie datuje się na 1787 rok. Obiekty uzdrowiskowe skupiają się głównie w Parku Zdrojowym u podnóża Góry Parkowej. Stoi tu zabytkowy budynek Sanatorium „Zameczek” o ciekawej architekturze i charakterystycznym dla dawnego budownictwa dolnośląskiego łamanym dachu. Naprzeciw wznosi się budynek Pijalni nawiązujący stylem do architektury „Zameczku”. Jest to najładniejsza i największa pijalnia na Dolnym Śląsku. Wydaje się w niej wody z trzech źródeł. Nieopodal pijalni znajduje się hala spacerowa oraz sala koncertowa. W parku zdrojowym znajdują się unikalne okazy roślinności i drzewostanów (ponad 300 okazów krzewów i drzew), m. in kilkusetletnie drzewa ozdobne: sosna kalifornijska oraz czarne świerki. Po drugiej stronie głównej alei park przyjmuje charakter ozdobnego ogrodu z „małą pijalnią” wody mineralnej zakończoną nad malowniczym stawem. Godnym polecania miejscem jest także Kaplica Czaszek i „małe” przejście graniczne znajdujące się nieopodal stawu w Parku Zdrojowym.

Więcej na : http://www.kudowa.pl/pl/uzdrowisko